Általános kereskedelmi feltételek

melyeket az APRA s.r.o. társaság határozott meg, székhely: Námestie SNP 6, Bratislava, irányítószám: 811 06, cégjegyzékszám: 47 187 620, a pozsonyi járási bíróság, mint cégbíróság cégjegyzékében 89897/B betét, Sro részleg alatt bejegyzett társaság, e-mail: karterites@apra.eu. A társaság ÁFA-fizető.

 

A felügyeleti hatóság neve és címe: Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Pozsonyi Kerületi Felügyelősége (Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj), Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27.

 

 

I

Bevezető rendelkezések

1.1.         Az APRA s.r.o. társaság (a továbbiakban „Szolgáltató”) Általános kereskedelmi feltételei (a továbbiakban „feltételek“ vagy „ÁKF”) az Ügyfél, mint megrendelő, és az APRA s.r.o. társaság, mint Szolgáltató egymással szembeni jogait és kötelezettségeit szabályozza a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél, légitársaságokkal szembeni, a 261/2004/EK rendelet szerint keletkező kompenzációk, valamint egyéb követelmények igénylési feltételeit, vagy pedig az APRA s.r.o. társaság részéről az Ügyfélnek nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatás (a továbbiakban „Szolgáltatás“) nyújtásával kapcsolatos feltételeket.

1.2.         A Szolgáltató az Ügyféllel egyéni módon is megállapodhat írásban ezen ÁKF-től eltérő feltételekben is, amelyek a jelen ÁKF előtt előnyben részesülnek.

 

II

Alapfogalmak meghatározása

 

A jelen ÁKF-ben használt alapfogalmak meghatározása:

“Bizalmas információk” bármilyen olyan jellegű információt jelentenek, amelyek nyilvánosan nem elérhetők, és/vagy amelyeket a felek egyike bizalmasnak nyilvánít, vagy pedig olyan információk, amelyeket a másik fél által ismert körülményekre való tekintettel bizalmasként kell kezelni.

Formanyomtatvány“ az Ügyfél Követelményének érvényesítése szempontjából szükséges adatok kitöltését, vagyis a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgyának rendes teljesítését szolgáló formanyomtatványt jelenti. A formanyomtatvány kitölthető közvetlenül a Szolgáltató honlapján, vagy pedig a kitöltött formanyomtatvány kitöltve és aláírva elküldhető a Szolgáltató ezen ÁKF bevezetőjében közzétett email címére is.

„Ügyfél” az a természetes személy, aki légiközlekedésben résztvevő utasként kompenzációra jogosult a légitársaságok részéről az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete alapján, és aki ezen ÁKF értelmében megállapodott a Szolgáltatóval az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásról ezen ÁKF szerinti Formanyomtatvány elküldésével.

„Követelmény” a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete alapján keletkező és ezen ÁKF-kel kapcsolatos, légitársaságokkal szembeni követelményét jelenti.

„Jutalom” a Szolgáltatónak nyújtott jutalmat jelenti az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részeinek sikeres érvényesítése fejében, tehát azért, hogy a kötelezett légitársaság az Ügyfél Követelményét, vagy annak részét kifizeti. A Jutalom a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, a Szolgáltatás teljesítése során a Számlára érkező összes befizetésből, mégpedig:

  1. a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 25%-a + ÁFA peren kívüli ügyintézés esetében;
  2. a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 30%-a + ÁFA bírósági közbenjárás esetében.

 

„Munkaidő” minden munkanap 09:00-től 17:00 óráig terjedő időszakát jelenti.

„Munkanap” a hét hétfőtől péntekig terjedő napjait jelenti, a munkaszüneti napok kivételével.

“Személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások” minden olyan jogi szabályozást jelentenek, amely által a Szlovák Köztársaság területén az Európai Parlament és a Tanács irányelvei kerülnek alkalmazásra: a 95/46/EK Irányelv, 2002/58/EK irányelv, valamint a 2006/24/EK irányelv, esetleg más személyes adatok védelmére, vagy kezelésére vonatkozó törvényi előírások, elsősorban a Törvénygyűjtemény 122/2013 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (továbbiakban Személyes adatok védelméről szóló törvény).

„Szolgáltatás” a Szolgáltató által, a jelen ÁKF-kel összhangban, az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás, amely a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél képviseletével, a légitársaságokkal szemben, a 261/2004/EK rendelet szerint keletkező kompenzációkkal, valamint egyéb követelmények igénylési feltételeivel, vagy pedig a Szolgáltató részéről az Ügyfélnek nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos.

Kérvény“ a légiközlekedésben résztvevő Érdeklődőnek a légitársaságokkal szemben az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete alapján keletkező kárigényének előzetes megítélésére vonatkozó kérelmét jelenti.

„Számla” a Szolgáltató által megnyitott bankszámla. Erről a Számláról az Ügyfél számára kifizetésre kerülnek az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK hatályos rendelete alapján érvényesített Követelmények, vagy azok részei és egyéb, a jelen ÁKF-kel összhangban keletkező költségek, amennyiben a légitársaság a kártérítést a Szolgáltató Számlájára utalja át.

„Szolgáltató honlapja“ a következő honlapokat jelenti: www.apra.skwww.apra.eu

Érdeklődő“ az a természetes személy, aki a Szolgáltatás iránt érdeklődik, és a Szolgáltatónak erre vonatkozó Kérvényt küld.

Szerződés“ a Szolgáltatás nyújtásáról szóló szerződés, mely alapján a Szolgáltató köteles az Ügyfélt képviselni a kártérítési folyamatban a jelen ÁKF-kel összhangban, és az Ügyfél köteles a sikeres kártérítési folyamat esetében kifizetni a Szolgáltatónak a Jutalmat.

 

III

Általános rendelkezések

 

3.1.         A Szolgáltató kötelezettséget vállal, az Ügyfél pedig kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁKF értelmében történő Szolgáltatás nyújtása közben a Szolgáltató az Ügyfél nevében eljárjon a Szolgáltatás tárgyának teljesítése során, annak érdekében, hogy az Ügyfél követelményeit érvényesítse.

3.2.         A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelének nem garantálja a Követelményeire, de még azok részére vonatkozóan sem, hogy azok érvényesítve lesznek.

3.3.         A Szolgáltató nem garantálja az Ügyfél Követelményeire vonatkozóan az érvényesített összeg nagyságát, sem az érvényesítés időtartamát.

3.4.         Az Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szolgáltató a Követelmények, vagy azok részeinek bármilyen, a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos pénzügyi teljesítését a Számlára fogadja.

3.5.         A Szolgáltatás teljesítésére tekintettel a Szolgáltatónak ezen ÁKF-kel összhangban jogában áll, hogy az Ügyfél légitársaságokkal szemben érvényesített Követelményeiből járó jutalmát levonja, miután az összeg a Számlán jóváírásra került.

3.6.         Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval bármilyen kommunikációra Munkanapokon Munkaidőn belül kerülhet sor.

 

IV

Szolgáltatás megrendelése

 

4.1.         A Szolgáltató www.apra.euwww.apra.sk webcímek alatt található honlapján az Érdeklődő kitölti a Szolgáltató Szolgáltatásaira vonatkozó Kérvényt. A Kérvényben az Érdeklődő által közölt adatokat a Szolgáltató helyesnek tekinti. Az Érdeklődő a Kérvényben köteles valós adatokat közölni.

4.2.         Miután a Kérvény kézbesítésre került a Szolgáltatónak, ő ezt kiértékeli, és amennyiben a Kérvény jogosultnak fog tűnni, a Szolgáltató az Érdeklődő által Kérvényben közölt e-mail címre egy kötelező jellegű Formanyomtatványt küld, ill. megkéri az Érdeklődőt a Formanyomtatvány kitöltésére közvetlenül a Szolgáltató honlapján. Az Érdeklődő rendesen, teljes mértékben és a valóságnak megfelelően kitölti a Formanyomtatványt, azt teljes kitöltése után leigazolja, és elküldi. Amennyiben az emailben küldött Formanyomtatvány kerülne kitöltésre, az Ügyfél ezt a rendesen kitöltött és aláírt Formanyomtatványt elektronikus beolvasás után elküldi a Szolgáltató e-mail címére, vagy a Szolgáltató székhelyének megfelelő levelezési címére. A kitöltött Formanyomtatvány a Szolgáltatónak bármilyen formában történő elküldése által, az Érdeklődő elfogadja a jelen ÁKF-et, melyek tartalmát azt megelőzően megismerte. A rendesen kitöltött Formanyomtatvány Szolgáltatóhoz való kézbesítésével a Szolgáltatást az Érdeklődő rendesen és kötelező módon megrendelte, az Érdeklődő Ügyféllé válik, és a Szolgáltató, valamint az Ügyfél számára is a jelen ÁKF kötelező érvényű. A Szolgáltató az Ügyfélnek visszaigazolja a kitöltött Formanyomtatvány kézbesítését a Formanyomtatványban közölt email címére. A kitöltött Formanyomtatvány ezen pont szerint történő elküldése a Szolgáltatónak a Szolgáltatás Ügyfél részéről való kötelező jellegű, Szolgáltatótól való megrendelésének tekintendő. A formanyomtatvány kitöltése után ez a megrendelés a Szolgáltató rendszerében lévő nyilvántartásba kerül egyedi szám alatt, amelyre való hivatkozással mindig kikereshetővé válik.

4.3.         Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Szolgáltató megkezdje a Szolgáltatás nyújtását ezen ÁKF alapján, azonnal a rendesen és teljesen kitöltött Formanyomtatvány Szolgáltatóhoz való kézbesítését követően.

4.4.         Az Ügyfél által a Formanyomtatványban közölt adatok csak a Szolgáltatás tárgyának teljesítése céljából kerülnek a Szolgáltató részéről felhasználásra, ezen ÁKF-kel összhangban.

4.5.         Az Ügyfél kijelenti, hogy a Formanyomtatványban, és bármilyen más, a Szolgáltatás keretén belül általa közölt összes adat megfelel a valóságnak.

 

V

Az Ügyfél és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

5.1.         A Szolgáltató vállalja, hogy:

5.1.1.     az Ügyfél ügyeinek intézése során szakértelemmel és az Ügyfél érdekeivel összhangban jár el, ezek ismertek előtte, vagy ismertté kellett, hogy váljanak az Ügyfél utasításai alapján,

5.1.2.     az Ügyfélnek, kérésének megfelelően tájékoztatást ad az Ügyfél Követelményeinek érvényesítésével kapcsolatos ügy állásáról és alakulásáról,

5.1.3.     az Ügyfél jogait és jogos érdekeit védeni fogja, tisztességesen és becsületesen fog eljárni, következetesen élni fog minden törvényi eszközzel, és bármilyen, az Ügyfél számára előnyös eszközt alkalmazni fog,

5.1.4.     a Szolgáltatás elvégzése után az Ügyfélnek késlekedés nélkül visszaad minden olyan okiratot, amelyet átvett tőle a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatban.

5.2.         A Szolgáltatónak jogában áll, hogy:

5.2.1.     az Ügyféltől a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatos bármilyen álláspontot, anyagot, vagy információt kikérjen;

5.2.2.     önállóan, vagy harmadik személy segítségével végezze a Szolgáltatás tárgyát. Harmadik személy alkalmazása esetében a Szolgáltató ugyanolyan felelősséggel tartozik az Ügyfélnek, mintha a Szolgáltatás tárgyát önállóan végezné.

5.3.         Az Ügyfél vállalja, hogy:

5.3.1.     kifizeti a Szolgáltatónak járó Jutalmat, a jelen ÁKF 7. pontjában leírt feltételeknek megfelelően,

5.3.2.     nem fog közvetlenül tárgyalni az ÁKF-ből származó jogviszony időtartama alatt a légitársaságokkal a Szolgáltató előzetes tájékoztatása nélkül; az Ügyfél Követeléseinek, vagy azok részének, az Ügyfél közvetlen tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó jutalom csökkentésére;

5.3.3.     a Szolgáltatás ezen ÁKF-nek megfelelően történő végzésének időtartama alatt nem fog megbízni más személyt, ezen ÁKF szerinti Szolgáltatásokkal azonos, vagy hasonló tevékenységgel; az Ügyfél Követeléseinek, vagy azok részének, az ilyen harmadik személy tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó jutalom csökkentésére;

5.3.4.     a Szolgáltatónak a Szolgáltatás tárgyának teljesítéséhez szükséges bármilyen együttműködést biztosít.

 

VI

Panaszok

 

6.1 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem jogosult elismerni vagy kezelni az Ügyfél bármely olyan reklámcióját, mely a légi közlekedéssel vagy kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatosak, mivel nem biztosítja azokat.

6.2 Az Ügyfél jogosult reklamációval élni azokért a Szolgáltatásokért, melyeket a Szolgáltató nyújt – a Szolgáltatónál személyesen a Szolgáltató székhelyén: Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava, Szlovákia vagy elektronikus úton a karterites@apra,eu címen. Amennyiben az Ügyfél reklamációval él, a Szolgáltató elintézi a reklamációt legkésőbb 30 napon belül a reklamáció évényésítésétől számítva.

 

VII

Meghatalmazás és jogosítványok

 

7.1.         Az Ügyfél a Formanyomtatvány Szolgáltatónak való elküldésével meghatalmazza a Szolgáltatót az Ügyfél képviseletére a Szolgáltatás tárgyát képező bármilyen ügyben. Az Ügyfél köteles a megadott felhatalmazást érvényben tartani a Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen ÁKF alapján létrejött jogviszony időtartama alatt. Az Ügyfél egyúttal meghatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a légitársaságoktól az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részének érvényesítésével kapcsolatos bármilyen kifizetéseket fogadjon.

7.2.         Amennyiben a Szolgáltatónak bármely, a Szolgáltatás tárgyát képező bármilyen ügyben külön meghatalmazásra volna szüksége, az Ügyfél köteles azt a Szolgáltató felszólítására haladéktalanul rendelkezésére bocsátani.

 

VIII

A Szolgáltató jutalmazása

8.1.         A Szolgáltatót a Szolgáltatás tárgyának elvégzéséért csak olyan esetben illeti meg a jutalom, amennyiben az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részének érvényesítése sikerrel jár, tehát akkor, ha a kötelezett légitársaság az Ügyfél Követelményét, vagy annak részét kifizeti. A Jutalom a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, a Számlára a Szolgáltatás teljesítése során érkező összes befizetésből, mégpedig a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 25%- a + ÁFA peren kívüli ügyintézés esetében, és a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 30%-a + ÁFA bírósági közbenjárás esetében (a továbbiakban “jutalom”).

8.2.         A Szolgáltató köteles legkésőbb öt (5) nappal a légitársaságtól jövő, a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos és az Ügyfél Követelményeivel összefüggő befizetés átvétele után, ezt a Számláról az Ügyfél Formanyomtatványon feltüntetett bankszámlájára átutalni, a Szolgáltatónak járó jutalom levonását követően. Az ügyfélnek kifizetésre kerül tehát a Szolgáltató jutalmával csökkentett Követelmények összege.

8.3.        Amennyiben a légitársaság különböző okoknál fogva az Ügyfél Követelményeivel kapcsolatos kártérítési összeget az Ügyfél számlájára vagy más, az Ügyfél által nyújtott számlára utalja, az Ügyfél köteles informálni a Szolgáltatót öt napon belül ettől az eseménytől fogva, majd a Szolgáltató által kiállított számla értelmében kifizetni a Szolgáltató Jutalmát az ÁKF 8.1 sz. pontja alapján a Szolgáltató Számlájára a számlán megszabott lejáraton belül.

8.4.         A Szolgáltató számára a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos összes felmerülő költséget a jutalom magában foglalja. A Szolgáltató nem követel a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos előleget.

8.5.         Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatosan költségei keletkeznek. Amennyiben az Ügyfél megalapozott indokolás hiányában a Szolgáltatónak bejelenti, hogy a Formanyomtatvány elküldésével keletkező, jelen ÁKF szerinti jogviszonyt megszünteti, a Szolgáltatónak köteles 50,- EUR összegnek megfelelő átalánydíjat kifizetni, mégpedig 3 nappal az ilyen értesítés Szolgáltatónak történő kézbesítése után. Amennyiben az Ügyfél követeléseit törvényi úton kellene rendezni, a Szolgáltató és az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásának feltételeiről külön megállapodnak.

 

IX

Szolgáltatás nyújtásának megszűnése

 

9.1.         Szolgáltatás nyújtása a következő módon szűnhet meg:

9.1.1.     Megegyezés útján. Ilyen megegyezésre a Szolgáltatás nyújtásának megszűnésére vonatkozó kérvény az Ügyfél által, vagy pedig az APRA s.r.o. társaság által elektronikus úton történő elküldésével, és ennek a másik fél elektronikus úton történő nyugtázásával kerül sor. A nyugtázás másik fél számára való kézbesítése pillanatában a Szolgáltatás nyújtása megszűnik,

9.1.2.     Felmondással. Az Ügyfél vagy az APRA s.r.o. társaság által történő felmondásra (indokolás nélküli esetben is) elektronikus formában kerül sor, a Szolgáltató, ill. Ügyfél email címére küldött üzenet formájában, vagy pedig postai úton a Szolgáltató székhelyének megfelelő levelezési címére, vagy adott esetben az Ügyfél lakcímére. A felmondási idő a felmondás másik félhez való elküldését követő hónap első napjától számított egy hónap. Az Ügyfél részéről történő felmondás esetére a jelen ÁKF 8.4. sz. pontjának rendelkezése kerül alkalmazásra.

9.1.3.     Az APRA s.r.o. társaság részéről történő, a Szolgáltatás megszüntetéséről szóló tájékoztatása által olyan esetben, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁKF-ben meghatározott kötelezettségek bármelyikét megsértette, és az Ügyfél azt utólag sem teljesíti, a Szolgáltató által számára biztosított, de 5 napnál nem hosszabb póthatáridőn belül sem. Az egyoldalú, az APRA s.r.o. társaság részéről történő, a Szolgáltatás teljesítésének megszűnéséről szóló teljesítés esetére a jelen ÁKF 8.4. sz. pontjának rendelkezése kerül megfelelő mértékben alkalmazásra.

9.1.4.     A szerződés akkor is megszűnik, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet azon tényről, hogy a Követelmény nem érvényesíthető.

9.1.5.     Az Ügyfél Követelményeinek érvényesítése által, és a Szolgáltató jutalmának levonása után, azoknak a Számláról az Ügyfél számlájára való átutalásával.

9.1.6.    Az Ügyfél Követelményeinek érvényesítése által és a Szolgáltató Jutalmának kifizetésével, amennyiben a légitársaság a Követelményt nem a Számlára utalta.

9.2.       A Szolgáltatás nyújtásának megszűnésével egy időben az Ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a Szolgáltatás nyújtása megszűnt.

9.3.        Az Ügyfél jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől 14 napon belül a szerződés megkötésétől számítva, azaz a kitöltött formanyomtatvány a Szolgáltatónak való elküldésétől. Amennyiben az Ügyfél szeretne a szerződéstől elállni, értesíti erről a Szolgáltatót elektronikus úton a karterites@apra.eu e-mail címen vagy telefonon keresztül.

9.4.       Amennyiben a Szerződés alapján a Szolgáltatás nyújtása a Szerződéstől való elállásra megszabott határidő előtt kell, hogy megkezdődjön, vagy az Ügyfél a Szerződéstől való elállásra megszabott határidő előtt kérelmezi a Szolgáltatás nyújtását, a Szolgáltató felvilágosítja az Ügyfélt:

  1. arról, hogy a Szolgáltatás nyújtásába való beleegyezésével a Szerződéstől való elállásra megszabott határidő előtt többé nem jogosult a Szerződéstől való elállásra a komplex Szolgáltatás teljesítése után, és
  2. az Ügyfél egyértelmű beleegyezését kéri a Szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez a Szerződéstől való elállásra megszabott határidő előtt és nyilatkozatot kérelmezhet az Ügyféltől arról, hogy az Ügyfél fel volt világosítva ezen cikkely a. pontja értelmében. Az Ügyfél az adott nyilatkozatot a Szolgáltatónak a karterites@apra.eu címre küldi el a következő hangzásban: „Én, [név, vezetéknév], ezennel beleegyezésemet adom a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésébe a Szerződéstől való elállásra megszabott határidő előtt. Megértettem, hogy ezzel elveszítem jogosultságomat a Szerződéstől való elállásra a komplex Szolgáltatás teljesítése után.

X

Személyes adatok védelme

 

10.1.         Az Ügyfél kijelenti, hogy Törvénygyűjtemény 122/2013 sz. személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (továbbiakban “személyes adatok védelméről szóló törvény“) 10. § alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait (a továbbiakban “személyes adatok“) feldolgozza.

10.2.         Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozásra, közzétételre, és felhasználásra kerüljenek a személyes adatok természetének megfelelően a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben, valamint postai, és email útján történő levelezés céljából, mégpedig tíz éves időszakra vonatkozóan.

10.3.         Az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak a Szolgáltató által direkt marketing célból történő feldolgozásával, elérhetővé tételével, és felhasználásával tíz éves időszakra vonatkozóan. A Személyes adatok védelméről szóló törvény 20. §. 3. bek. a) albekezdése értelmében az Ügyfélnek jogában áll egy díjmentes írásban foglalt kérelem alapján a Szolgáltatónál kifogást emelni olyan személyes adatai feldolgozása ellen, amelyekről feltételezi, hogy azok az ő beleegyezése nélkül direkt marketing céljából kerülnek vagy kerülhetnek feldolgozásra, és kérheti azok megsemmisítését.

10.4.         Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan okiratokat másoljon és elektronikus úton beolvasson, amelyek a Szolgáltatónak rendelkezésére bocsátott adatok hitelesítését és ellenőrzését szolgálják.

10.5.         Az Ügyfél kijelenti, hogy az összes általa megadott adat a valóságnak megfelel. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a hamis adatok közlésének következményeivel, különösképpen azzal a ténnyel, hogy ilyen eljárás bűncselekménynek számít.

 

XI

Záró rendelkezések

 

11.1.      Iratok kézbesítése a Szolgáltató és az Ügyfél között elektronikus formában történik a kölcsönösen rendelkezésre bocsátott email címekre küldött levelekben, vagy pedig postai úton. Postai küldemények esetén a Szolgáltatónak címzett okiratok a jelen ÁKF fejlécében feltüntetett címre kerülnek elküldésre. Postai küldemények esetén az Ügyfélnek címzett okiratok a Formanyomtatványban közölt Ügyfél címére lesznek elküldve. Okiratok elektronikus módon való kézbesítése esetében Ügyfélnek címzett leveleknél az a szabály, hogy ha a Szolgáltató nem kap hibajelentést a küldeménynek az Ügyfél email címére való kézbesítésével kapcsolatban, az okiratot kézbesítettnek tekinti az Ügyfél email címére való bizonyítottan történő elküldését követő napon, mégpedig abban az esetben is, ha az okiratról az Ügyfél nem szerzett tudomást. Okiratok elektronikus módon való kézbesítése esetében a Szolgáltatónak címzett leveleknél az a szabály, hogy az okirat nem tekinthető kézbesítettnek addig a pillanatig, amíg annak átvételét a Szolgáltató nem jelzi vissza elektronikus válaszüzenet formájában. Okiratok postai úton való kézbesítése esetében az a szabály, hogy a küldemény annak bizonyíthatóan történő elküldésétől számított ötödik napon tekinthető kézbesítettnek a Szolgáltató, ill. az Ügyfél, vagy más címzettek címére, még abban az esetben is, ha a címzett az okiratról nem szerzett tudomást. A kézbesítő kizárólag a Slovenská pošta, a.s. [Szlovák posta Rt.] lehet, vagy pedig egy futár.

11.2.      A Szolgáltatás tárgyának teljesítésével, vagy a Szolgáltatással bármilyen más módon kapcsolatos esetleges jogviták a Szlovák Köztársaság jogrendje alá tartoznak, és a szlovák bíróság előtt kerülnek elbírálásra.

11.3.      Az Ügyfél kijelenti, hogy az ÁKF tartalmát rendesen és részletesen megismerte, minden rendelkezését megértette, azokat teljes mértékben elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek tekinti, mégpedig a Formanyomtatvány elküldésének pillanatától kezdve a jelen ÁKF értelmében.

11.4.      Az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Formanyomtatványban hamis adatok közlésével, vagy a Szolgáltatás időtartama alatt bármilyen további egyéb hamis információ közlésével, vagy pedig az Ügyfél jelen ÁKF foglalt kötelezettségeinek megsértésével a Szolgáltatónak okozott károkért.

11.5.      Az APRA s.r.o. társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa az általános kereskedelmi feltételeket. Az APRA s.r.o. köteles tájékoztatást adni arról a tényről, hogy az általános kereskedelmi feltételek megváltoztak, és egyúttal köteles az új aktuális változatot közzétenni a Szolgáltató honlapján. A változások legkésőbb azoknak a Szolgáltató honlapján történő közzétételétől számított 3. naptári napon lépnek hatályba. Egyoldalúan nem változtatható a Szolgáltató jutalmának összegére és annak fizetési módjára vonatkozó rendelkezés.

11.6.     Ezen ÁKF 2017. március 10. napjától érvényesek és hatályosak.